1 april 2024
Low-carbon websites

Om duidelijk te maken wat de milieu-impact van een website is, kun je deze het beste met een papieren magazine vergelijken. Het magazine heeft een redactie en deze redactie probeert iedere maand zoveel mogelijk exemplaren te verkopen. Dat doen ze middels een kiosk op straat. Ik weet het… het is een beetje een ouderwets beeld, maar hou even vol.

Je moet deze kiosk vergelijken met een server en de redactie met de website-eigenaar. Wanneer we het hebben over de milieu-impact van een website wordt op dit moment alleen maar gekeken naar het gewicht van de webpagina, wat je kunt vergelijken met het aantal bladzijden van een papieren magazine. Hoewel dat natuurlijk OOK heel belangrijk is (een 10 keer zo dik magazine neemt ook 10 keer meer ruimte in in de kiosk), is dat niet het hele verhaal.

Of een website pre-rendered is of niet, is een groot verschil. Bij een pre-rendered website wordt het magazine in opdracht van de redactie gedrukt en ligt er een stapel in de kiosk klaar om verkocht te worden. Zoniet, dan wordt het magazine op het moment van aankoop voor je geprint. Je snapt natuurlijk direct waarom het ene veel sneller is dan het andere, maar je snapt denk ik ook dat je in het ene magazine veel actuelere informatie kunt lezen dan in het andere. Een website met de actuele beurskoers erop kan geen pre-rendered website zijn. Een website met redactionele artikelen daarentegen, zoals deze website, is geen enkel probleem. Maar… je voelt hem al aankomen… print je de magazines van tevoren, dan kunt je makkelijk 10 keer meer magazines verkopen per kiosk. En aangezien een kiosk het equivalent van een server is, betekent dit dus dat je zeker 10 keer minder servers/server-resources nodig hebt wanneer je een pre-rendered website hebt.

Daarnaast is er nog zoiets als een ‘Content Delivery Network’, vaak afgekort tot CDN. Dit is niets meer dan het verspreiden van de magazines over verschillende kiosken. Het idee daarvan is dat je minder ver hoeft te reizen om je magazine te kunnen kopen. Hier gaat de vergelijking een beetje scheef, want het is niet zo dat je de originele stapel magazines verdeelt over alle kiosken… maar je hebt in elke kiosk dezelfde stapel magazines nodig. Wanneer je je website over 10 servers verdeelt heb je dus 10 keer zoveel serverruimte nodig. Wel zal het minder druk worden bij al deze kiosken. Effectief zal je dus ongeveer 5 keer zoveel ‘resources’ nodig hebben (er van uitgaand dat serverruimte even schaars is als rekenkracht). Een bijkomend voordeel van een CDN is dat CDN’s vaak niet toestaan dat je ‘on demand’ print. Dat betekent dus dat uitgevers gedwongen worden op zijn minst hele katernen van het magazine van tevoren te printen, wat de efficientie enorm ten goede komt.

Er klopt dus waarschijnlijk niet veel van de berekeningen over milieu-impact. Het al dan niet pre-rendered zijn van de website wordt niet meegewogen en ook het gebruik van een CDN wordt over het hoofd gezien… en er zullen vast nog meer factoren zijn.

Usecue (mijn bedrijf) gebruikt geen CDN en vrijwel al onze websites zijn volledig pre-rendered. Daarnaast maken we vrijwel alleen maar websites met superlichte pagina’s. Dat betekent dat onze websites (naar alle waarschijnlijkheid) nog veel minder milieu-impact hebben dan je via de huidige tools kunt berekenen.

Een fijn gevoel toch?

()  Joost van der Schee

volgende blog post volgende post vorige blog post vorige post Scroll naar boven